STUDIO OCHRONY ZABYTKÓW

 

OFERTA

REALIZACJE KONTAKT LINKI GALERIA ZDJĘĆ
 

 

   

   

Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości.

  Studio Ochrony Zabytków to firma zajmująca się profesjonalnym przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji dotyczącej obiektów zabytkowych.

   Głównym celem Studia jest szeroko pojęta ochrona wartości zabytkowych poprzez programy opieki, dokumentację konserwatorską lub fotograficzną, umożliwiającą przywracanie dawnej świetności obiektom zabytkowym. Oferta skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, firm i osób prywatnych, będących właścicielami zabytków.

  Ochrona zabytków to konstytucyjny obowiązek państwa i każdego obywatela. Art. 5 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Oznacza to, że zabytki i  ich wartość niematerialna są dobrem wspólnym. Są nie tylko materialnym śladem przeszłości, ale także składnikiem kształtującym przyjazne otoczenie dla społeczności lokalnej, jak również czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy.